spolky -- Myslivecké sdružení Vrcov - Hluboká u Borovan zpět na spolky

Myslivecké sdružení Vrcov - Hluboká u Borovan

Pomník Svatého Huberta
Myslivecké sdružení Vrcov - Hluboká u Borovan má 32 členů, počátky jeho vzniku se datují do roku 1953. Členové sdružení svou činnost směřují především k přírodě, ale také pořádají společenské akce, přičemž nejznámější je lednový myslivecký bál s bohatou zvěřinovou tombolou. V rámci honitby provádí sdružení dvakrát ročně sčítání zvěře, stará se o zakrmování zvěře v zimních měsících, k čemuž buduje a opravuje krmelce a zásypy. Dále například staví umělé nory nebo budky pro kachny. V rámci honitby jsou pořádány hony na kachny a bažanty a naháňky na zvěř škodnou a černou zvěř. Sdružení také spolupracuje se zemědělci a například při senosečích zajišťuje plašení zvěře před sklizní nebo se snaží pomocí instalování pachových zradidel odradit černou zvěř od nájezdů do kukuřice. Sdružení má na svém kontě i četnou sít instalovaných světelných ohradníků se speciální modrou folií, která snižuje procento srážek zvěře s vozidly. Každoročně do přírody v našem okolí vypouští cca 350 kachen březňaček a cca 100 ks bažantů obecných.

Fotografie z odhalení pomníku Sv. Huberta (galerie v novém okně).

kontaktní údaje:
Myslivecké sdružení Vrcov - Hluboká u Borovan
předseda: Michael Vondra
telefon: 774 678 825