spolky -- Český červený kříž Vrcov zpět na spolky

Český červený kříž Vrcov

Fungování místní skupiny Českého červeného kříže má ve Vrcově více než padesátiletou tradici. V současnosti má vrcovský Červený kříž čtyři desítky členů. Díky činnosti této organizace mají občané možnost zúčastňovat se řady zdravotnických přednášek za účasti specialistů, ale i cestovatelských či vzdělávacích přednášek, jako např. základní zdravotnická norma, která se vždy s odstupem let na žádost občanů opakuje. Hlavně se však činnost ČČK orientuje na děti, pro které pořádá během roku bezpočet zábavných akcí, při kterých si děti mohou hrát, mnohé si vyzkoušet, ale také se leccos naučit. Z práce ČČK Vrcov nemají užitek jen místní děti. Čepice, rukavice, bačkůrky, svetříky nebo podkovy, vznikající pod rukama zručnějších členek, dělají radost dětem v nejednom dětském domově nebo kojeneckém ústavu. Místní zručné ruce produkují každoročně také několik panenek pro UNICEF.


kontaktní údaje:
Český červený kříž, místní skupina Vrcov
předsedkyně: Marie Donátová
adresa: Vrcov 25, 37312 Borovany
telefon: 387 981 862
Klubovna ČČK je přístupná každou neděli od 17:00 do 19:00.

ČČK Vrcov na návštěvě dětských domovů
Někteří naši členové přijali pozvání na Den otevřených dveří v Dětském domově ve Volyni, se kterým již v minulosti ČČK Vrcov navázal bližší kontakt. Mimo jiné na Vánoce děti obdarováváme našimi pletenými výrobky. Den otevřených dveří byl spojen s prodejní výstavou, kde bylo možno si zakoupit věci, které vyráběly zdejší děti. Naši členové neváhali a svojí koupí výrobků rádi podpořili tamější DD. Děti i zaměstnanci přislíbili nás a město Borovany navštívit v době konání borůvkobraní. Na zpáteční cestě členové ČCK zavítali ještě do jednoho dětského domova, který se nachází v krásném prostředí v blízkosti řeky. Byl to Dětský domov v Žíchovci u Prachatic, kde na ně čekalo velmi vřelé přijetí a kontakt, který byl do té doby jen telefonický, prohloubili a domluvili se na další spolupráci.
Na návštěvě jmse pořídili fotky (galerie v novém okně).

Vrcov… malá tečka na mapě
„Vrcov byl až do včerejšího dne pro mnohé z nás jen malá tečka na mapě“ … to je v úvodu zápisu do kroniky Českého červeného kříže, který o své návštěvě z 28. června 2015 ve Vrcově učinili členové Klubu aktivního stáří ze Suchdola nad Lužnicí. Tento spolek seniorů objevuje zajímavosti ve svém více či méně vzdáleném okolí a možná právě proto, že jejich předsedkyně má své kořeny ve Vrcově, dozvěděli se nějak o pestré činnosti místního spolu ČČK. Rozhodli se, že Vrcov navštíví, aby se na vlastní oči podívali, jak a kde všechno co místní spolek produkuje, vzniká. Místní knihovna resp. klubovna ČČK přijala v jeden den více než tři desítky hostů, kteří si prohlédli vzorky kompletní produkce výrobků distribuovaných do nemocnic, dětských domovů nebo zasílaných UNICEFu. Program si zpestřili procházkou po Vrcově, kde jim průvodkyní byla jak jinak než jejich předsedkyně. Protože klubovna by na tak velké množství hostů nestačila, s péčí o ně vypomohla Vrcovská hospůdka. A aby se hosté ve Vrcově cítili opravdu dobře, přijel jim zahrát na harmoniku a zazpívat pan Karel Císař. Členům Klubu aktivního stáří se ve Vrcově velmi líbilo a jejich návštěva se protáhla na celé odpoledne. Darem přivezli krásný dort a ještě během své návštěvy uspořádali mezi sebou sbírku a vybrané peníze věnovali na pořízení vlny pro potřeby výrobků ČČK Vrcov. Již v mnohem menší sestavě se do Vrcova senioři ze Suchdola vrátili 30. 8., aby předali fotografie z první návštěvy a pozvali místí do Suchdola nad Lužnicí na hudební zábavu. Zároveň při této příležitosti zanesli do kroniky zápis a protože pro ně již Vrcov není jen malou tečkou na mapě, ale místem, kde vznikají velké věci, připojili do zápisu srdečné poděkování. I my jim děkujeme za jejich návštěvu a za projevený zájem o činnost místního spolku Českého červeného kříže.